Luxe vakantiewoning in het Mediterrane gedeelte van Hongarije met privé zwembad                   De Hongarije Vakantiekrant                  Luxe vakantiehuis in Zuid Hongarije met privé zwembad

zondag 22 december 2013

Scholing

In de laatste artikeltjes heb ik al vaker het Hongaarse onderwijssysteem gememoreerd, niet wetend wat er nu op de Hongaren af zou komen. Om het kort samen te vatten komt het er op neer, dat vanuit het vroegere politieke systeem weliswaar iedereen werd opgeleid, maar dat uiteindelijk onwaarschijnlijk veel 'arbeiders' in een ander beroep gingen werken, of te werk werden gesteld. Trouwe partijleden leken vaker in het aangeleerde beroep terecht te komen dan anderen, ook al was het opleidingsniveau maar laag.

Sterker nog, die laag opgeleide partijleden bereikten vaak belangrijker posities dan niet partijleden. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid veronderstel ik dat, door tewerkstelling in beroepen waarvoor men niet was opgeleid, voorkomen werd dat het personeel hun meerderen kon passeren, of zelfs maar "op hun plaats" konden zetten.

Een vervolmaking in de doelstellingen van het oude regime was waarschijnlijk wat ik ook al eerder heb geschreven, dat alleen het aanleren van alle regels, wetgeving en procedures voldoende moest zijn om letterlijke instructies - zelfs die van minder bekwame chefs - uit te voeren en die chefs te vrijwaren van aansprakelijkheid wanneer zich calamiteiten voordeden.

De vanuit die gedachtegang ontstane tradities zouden een land normaal gesproken naar de ondergang helpen. Hongarije heeft alleen zoveel inventiviteit en intelligentie voortgebracht dat zelfs een groot aantal vooraanstaande Hongaarse wetenschappers de geschiedenisboekjes heeft bereikt.

Misschien is het wel..........

KLIK HIER om het hele artikel te lezen !!!